Audytor SCW

Baza Danych i Obliczenia Cieplno-Hydrauliczne Sieci Ciepłowniczych

r3s.jpg

Kontakt

 


B.P.W. ThermoCAD

ul.Michałowicza 61

02-495 Warszawa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 22 398 12 34

fax: 22 398 12 35


 dr inż. Olgierd Niemyjski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 505 115 642


 dr inż. Stefan Turlejski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 601 238 897


Logowanie

Logowanie dla użytkowników programu Audytor SCW .

 

 • Niemyjski O., Zwierzchowski R., Impact of Water Temperature Changes on Water Loss Monitoring in Large District Heating Systems, Energies 2021, 14, 2060, DOI: 10.3390/en14082060
 • Koczergo K., Niemyjski O., Wybrane aspekty poprawy efektywności energetycznej dostawy ciepła do budynków według standardów WT2021, Instal 2020 nr 9. str. 5-12, DOI: 10.36119/15.2020.9.1
 • Niemyjski O. Kalibracja modelu hydraulicznego sieci ciepłowniczej, w: Instal, vol. 415, nr 3, 2020, ss. 12-16, DOI:10.36119/15.2020.3.1
 • Niemyjski O. Systemy Informacji Geograficznej ‒ GIS wykorzystywane w przedsiębiorstwach ciepłowniczych, w: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, vol. 50, nr 8, 2019, ss. 295-299, DOI:10.15199/9.2019.8.2
 • Zwierzchowski R., Niemyjski O., Simulation of Heat Losses of a Distribution Network with Different Technical Structure and Under Different Operating Conditions for a District Heating and Cooling Systems, World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium, 17-21 June 2019, Prague, Czech Republic
 • Koczergo K., Niemyjski O., Czy ciepło systemowe wpisuje się w politykę zrównoważonego budownictwa? Na przykładzie Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Instal 2018 nr 9,str. 14-18
 • Zwierzchowski R., Niemyjski O., Influence of different operating conditions of a district heating and cooling system on heat transportation losses of a district heating network, World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium, 18-22 June 2018, Prague, Czech Republic
 • Stępień A., Kozdrach R., Karaś J., Wolszczak M., Niemyjski O., Wykorzystanie odpadów ciekłych z produkcji biopaliw w procesach współspalania paliw w kotłach dużej mocy, str. 14-22, Instal 2018 nr 6
 • Niemyjski O., Zwierzchowski R., Heat losses of a distribution network under different operating conditions for a district heating and cooling system, International Conference on Advances in EnergySystems and Environmental Engineering, 2-5 July 2017, Wroclaw, Poland
 • Niemyjski O., Wpływ danych na dokładność obliczeń sieci ciepłowniczych, str. 9-12, Instal 2016 nr 12
 • Niemyjski O., Spalarnie resztkowych odpadów komunalnych jako źródła ciepła - uwarunkowania i ograniczenia dostawy ciepła do systemu ciepłowniczego, XIII Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów - od planów do realizacji, 15-17 XI 2016, Poznań
 • Wojdyga K., Niemyjski O., The hydraulic analysis for district heating systems is a way to decreasing a pollutions from district heating heat sources, Sixth International Symposium on Energy Challenges And Mechanics, 14-18 August 2016, Inverness, Scotland.
 • Gurin M., Niemyjski O., Spalarnie resztkowych odpadów komunalnych jako źródła ciepła - uwarunkowania i ograniczenia dostawy ciepła do systemu ciepłowniczego, str. 10-15, Instal 2015 nr 7/8
 • Niemyjski O., Pośrednia metoda określania ubytków wody w sieci ciepłowniczej., str.412, COW nr 11/2014

 • Jabłońska K., Niemyjski O., Analiza możliwości ograniczania strat ciepła na przykładzie jednego z systemów ciepłowniczych w Polsce, Instal 9/2012

 • Wojdyga K., Niemyjski O. Hydraulic analysis for a district heating system supplied from two CHP plants, Energy and Buildings, Vol. 54, Pages 81-87, November 2012

 • Niemyjski O. i inni, Sieci i Węzły Cieplne, Praca zbiorowa, Wydawnictwo Forum 2012

 • Niemyjski O. Obliczenia sieci ciepłowniczej w czasie rzeczywistym na bazie danych z telemetrii, XIV Międzynarodowa Konferencja "Innowacyjne Rozwiązania Geoprzestrzenne", 30-31 maja 2012, Globema, Stare Jabłonki

 • Niemyjski O. Budowa bazy danych jako narzędzia wspomagającego optymalizację pracy systemu ciepłowniczego - projektowanie, realizacja, najczęstrze problemy, II Ogólnopolska konferencja BUDOWA I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH, Leonów k/Płocka 17-18 maja 2012

 • Niemyjski O. Obniżanie strat ciepła poprzez modernizację sieci i węzłów cieplnych, I Ogólnopolski Kongres Ciepłowniczy 2011, Forum, Warszawa 22.11.2011

 • Niemyjski O. Wpływ zmienności temperatury wody na wyniki pomiarów jej ubytków w sieciach ciepłowniczych, Instal 4/2011

 • Niemyjski O. Metody ustalania oraz możliwości ograniczania strat ciepła w przesyle, IV Konferencja Techniczna, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Tarnowo Podgórne k/Poznania 12-13 kwietnia 2011

 • Niemyjski O. Symulacje pracy systemów ciepłowniczych, Instal 4/2010

 • Niemyjski O. Modelowanie procesów związanych z rozchodzeniem się fali temperaturowej w rurociągach sieci ciepłowniczej, XII International Conference Wrocław - Szklarska Poręba 26-29 June 2008

 • Niemyjski O. Straty ciepła sieci ciepłowniczych i możliwości ich ograniczenia, COW nr 7-8/2007

 • Niemyjski O. Model dynamiki strat ciepła kanałowych sieci ciepłowniczych, XI International Conference Wrocław - Szklarska Poręba 23-26 June 2005

 • Niemyjski O. Program do obliczeń sieci ciepłowniczych, Polski Instalator, 4/2005

 • Niemyjski O. Możliwości ograniczania strat ciepła w systemach ciepłowniczych, Konferencja Producentów, Dystrybutorów i Odbiorców Ciepła, Puławy 2004

 • Niemyjski O. Straty ciepła sieci ciepłowniczych przy zmiennym obciążeniu systemów ciepłowniczych. Instal 12/2003

 • Zwierzchowski R., Mańkowski St., Niemyjski O. Heat losses of the District Heating Networks in different operational conditions, The 6th ASME-JSME Thermal Engineering Joint Conference 2003, Hawaii, USA

 • Niemyjski O. Wpływ zmian obciążenia systemów ciepłowniczych na wielkość strat ciepła. VII Forum Ciepłowników Polskich. Międzyzdroje 2003

 • Niemyjski O., Wojdyga K. Analiza warunków pracy systemów ciepłowniczych zasilanych z różnych źródeł z wykorzystaniem zaawansowanych technik numerycznych. Instal 6/2003

 • Niemyjski O. , Straty ciepła w sieciach ciepłowniczych w różnych warunkach pracy. Konferencja: Nowoczesne rozwiązania techniczne? źródłem finansowania modernizacji ciepłownictwa sieciowego, Kielce 2002

 • Niemyjski O., Symylacje i modelowanie procesów cieplnych i hydraulicznych zachodzących w systemach ciepłowniczych. V Forum Ciepłowników Polskich, Międzyzdroje 2001

 • Mańkowski St., Wojdyga K., Niemyjski O., Praca wielu źródeł na wspólną sieć - możliwości i efekty. V Forum Ciepłowników Polskich, Międzyzdroje 2001.

 • Mańkowski St., Niemyjski O., Efektywność przesyłu energii cieplnej siecią ciepłowniczą, Sympozjum , Elektrociepłownictwo szansą dla Polski, Ciepło,Ecoenrgia Gdańsk 2001

 • Niemyjski O., Wojdyga K., Metodyka określania strat ciepła i mocy w miejskich systemach ciepłowniczych, Prace naukowe Uczelnianego Centrum Badawczego Energetyki i Ochrony Środowiska, z.4, Warszawa 2001

 • Niemyjski O. , Modelowanie procesów cieplno-hydraulicznych w sieciach ciepłowniczych, Praca doktorska, Warszawa 2000

 • Niemyjski O., Wojdyga K., Metodyka określania strat ciepła i mocy miejskich systemów ciepłowniczych, XII Konferencja Ciepłowników, Solina 2000

 • Wojdyga K., Niemyjski O., Badania poligonowe i symulacyjne strat ciepła w sieciach ciepłowniczych, III Forum Ciepłowników Polskich, Międzyzdroje 1999,

 • Mańkowski St.,Wojdyga K., Chorzelski M., Niemyjski O., Określanie skutków technicznych i ekonomicznych powodzi dla systemu ciepłowniczego miasta Wrocławia, Praca niepublikowana, PW Warszawa 1998

 • Mańkowski St.,Wojdyga K., Chorzelski M., Niemyjski O., Ocena stanu technicznego systemu ciepłowniczego dzielnicy Ostroróg II w Raciborzu, Praca niepublikowana, PW Warszawa 1997

 • Niemyjski O., Metodyka obliczania strat ciepła w systemie ciepłowniczym z uwzględnieniem okresu letniego, VI Krajowa Konferencja Modernizacja Miejskich Systemów Ciepłowniczych w Polsce Międzyzdroje 1997

 • Niemyjski O., Komputerowa symulacja dynamiki procesów rozchodzenia się fali temperaturowej w systemach sieci ciepłowniczej, V Krajowa Konferencja Modernizacja Miejskich Systemów Ciepłowniczych w Polsce Międzyzdroje 1996

 • Niemyjski O., Narowski P., Osobliwości w budowie i stosowaniu graficzno-numerycznych baz danych dla systemów ciepłowniczych, Seminarium: Problemy Ciepłownictwa Komunalnego, Krzeszna 1996

 • Turlejski S., Niemyjski O., Narowski P., Bazy danych miejskich systemów ciepłowniczych z wykorzystaniem programów komputerowego wspomagania projektowania - CAD oraz systemów informacji geograficznej - GIS. IV Krajowa Konferencja Modernizacja Miejskich Systemów Ciepłowniczych w Polsce Międzyzdroje 1995

 • Turlejski S., Niemyjski O., Narowski P., Komputerowe wspomaganie eksploatacji i planowania rozwoju systemów ciepłowniczych. III Krajowa Konferencja Modernizacja Miejskich Systemów Ciepłowniczych w Polsce, Międzyzdroje 1994

 • Niemyjski O., Graficzno-numeryczna baza danych sieci ciepłowniczych - NetzCAD SCW. Lupus CADCAM Forum 4/1994