Audytor SCW

Baza Danych i Obliczenia Cieplno-Hydrauliczne Sieci Ciepłowniczych

r9s.jpg

Kontakt

 


B.P.W. ThermoCAD

ul.Michałowicza 61

02-495 Warszawa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 22 398 12 34

fax: 22 398 12 35


 dr inż. Olgierd Niemyjski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 505 115 642


 dr inż. Stefan Turlejski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 601 238 897


Logowanie

Logowanie dla użytkowników programu Audytor SCW .

logo_scw2

Funkcjonalność programu Audytor SCW 2 ostała rozszerzona w zakresie: sposobu prezentowania wyników obliczeń, wprowadzono nowe metody obliczania zapotrzebowania wody sieciowej przez węzły ciepłownicze, obliczania sieci niskich parametrów, rozszerzono sposób regulacji przepompowni oraz stacji redukcyjnych i wiele innych.

W celu pobrania programu Audytor SCW 2 należy zalogować się w sekcji 'Logowanie dla użytkowników programu Audytor SCW'. Następnie należy pobrać program ze strony 'Do pobrania -> Audytor SCW' i zainstalować zgodnie z podaną instrukcją. 

Poniżej przedstawiona została lista rozszerzeń wprowadzonych w wersji 2 programu Audytor SCW w stosunku do wersji 1.27.

Obsługa sieci niskich parametrów: program umożliwia tworzenie bazy danych dla sieci niskich parametrów oraz odbiorców ciepła. Zasady wprowadzania danych o trasach sieci ciepłowniczej są podobne jak dla sieci wysokich parametrów. Obiektami łączącymi sieć wysokich parametrów z siecią niskich parametrów są węzły grupowe (nowy element graficzny), dla których należy podać parametry pracy po stronie wysokich i niskich parametrów. Ciepło doprowadzane jest do odbiorców ciepła siecią dwu (CO- zasilanie, powrót) lub czteroprzewodową (CO-zasilanie, powrót; CWU, Cyrkulacja). Audytor SCW 2 posiada wspólną bazę danych dla sieci wysokich i niskich parametrów.

 

 

Obliczenia mogą być wykonywane dla wszystkich lub wybranych sieci niskich parametrów.

 

 


 

Dodano nowy typ odbiorcy ciepła - odbiorca zastępczy. Jest to zastępczy węzeł cieplny dla grupy węzłów np.: dla osiedla.

 


 

Dodano spinki (by-pass) w punktach węzłowych, węzłach ciepłowniczych podając wartość przepływu wody przez spinkę,

 


Nowy wykres piezometryczny. Można zdefiniować trasę wieloma punktami, wskazując je kursorem myszki na mapie. Kreślone mogą być przebiegi ciśnień piezometrycznych i manometrycznych, obliczonych wartości strumienia i prędkości wody w rurociągach, czasu dopływu wody do odbiorców ciepła, strat ciepła, jednostkowych strat ciśnienia, jednostkowych spadków temperatury i innych. Kreślone przebiegi mogą być następnie tablicowane i przenoszone do Excela.

Wykres strat ciśnienia:

 

scw2new3

 

Wykres prędkości przepływającej wody w rurociągach:

 

 

Wykres temperatury wody:

 

 


 

Rozbudowa funkcjonalności pomp sieciowych. Dodano możliwość analizowania funkcjonowania sieci cieplnej z pompowniami sieciowymi, które wyposażone zostały w następujące rodzaje automatycznej regulacji: - stabilizacja ciśnienia dyspozycyjnego, - stabilizacja ciśnienia podnoszenia, - stabilizacja ciśnienia w dowolnie wybranym punkcie sieci na przewodach zasilających za pompą i przewodach powrotnych przed pompą.

 


 

Rozbudowa funkcjonalności zaworów regulacyjnych (stacji redukcyjnych). Dodano możliwość analizowania funkcjonowania sieci cieplnej z klapami regulacyjnymi, które wyposażone zostały w następujące rodzaje automatycznej regulacji: - stabilizacja ciśnienia dyspozycyjnego za klapą, - stabilizacja straty ciśnienia na klapie, - stabilizacja ciśnienia w dowolnie wybranym punkcie sieci na przewodach zasilających za klapą i przewodach powrotnych przed klapą.

 


 

Zmieniono układ menu programu czyniąc je wygodniejszym w obsłudze.

 


 

Dodano obsługę kółka myszki. Obrót kółka myszki połączony jest z poleceniem powiększ lub pomniejsz. Wciśnięcie kółka włącza/wyłącza tryb płynnego przesuwania widoku mapy.

 


 

Dodano mapki tematyczne parametrów wody sieciowej. Funkcja przedstawia mapę sieci z zaznaczonymi kolorem odcinkami sieci, w których woda sieciowa posiada dane parametry np.: mapa ciśnienia dyspozycyjnego itp.

 

 


 

Dodano kilkadziesiąt zestawień danych dotyczących obliczonych sieci lub całej bazy danych. Np. zestawienie długości sieci, pojemności, strat ciepła sieci ciepłowniczej z podziałem na rodzaj sieci i średnice nominalne rurociągów itp.

 

 


 

Dodano funkcję zmiany ułożenia map rastrowych: przesuń do dołu, przesuń do góry, przesuń na spód, przesuń na wierzch.

 


 

Dodano funkcję wyboru (zaznaczenia obiektów graficznych) znajdujących się na zewnętrz zaznaczonego obszaru.

 


 

Wprowadzono możliwość importu map (warstw) w formacie ArcView (.shp).

 


 

Wprowadzono możliwość importu plików .dxf, .dwg w wersji AutoCAD 2010.

 


 

Nowe okno komunikatów zawierające pogrupowane komunikaty tego samego rodzaju. Ten układ raportu błędów i ostrzeżeń umożliwia szybkie wyszukanie danego komunikatu.

 

 


 

Dodano możliwość wczytania plików rastrowych w formacie .jpg jako mapy podkładu geodezyjnego, wczytywania map kolorowych (24 bit true color), czarno-białych i w odcieniach szarości (8 bit grayscale).

 


 

Dodano możliwość wczytania plików rastrowych .tif z grafiką 1, 4, 8, 16, 24 i 32 bitową. Formaty kompresji: CCITT group 3 1D, CCITT group 3 2D, CCITT group 4, Packbits, ZLib, JPEG.

 


 

Mapy rastrowe mogą być umieszczane na dowolnej warstwie mapy podkładu geodezyjnego.

 


 

Warstwy mapy sieci i podkładu geodezyjnego:

            - dodano możliwość zdefiniowania zakresu skali widoczności dla każdej warstwy, np.: w skali od 1: 20000 do 1: 1000,

            - dodano właściwość: drukowania. Można określić czy dana warstwa ma być drukowana.

 


 

Wprowadzono wielkość skali widoku mapy sieci.

 


 

Współpraca w wieloma monitorami. Audytor SCW uruchamia się na monitorze, na którym został wcześniej zamknięty.

 


 

Zoptymalizowano sposób wyświetlanie widoku mapy, dużych map wektorowych i sieci ciepłowniczych.

 


 

Wyróżnianie na mapie sieci tras magistralnych. Sieci magistralne mogą być wyróżnione linią o określonej grubości na widoku mapy sieci w skali mniejszej od podanej.

 

 

 


 

Eksport danych tabelarycznych do formatu programu Excel bez konieczności posiadania zainstalowanego w komputerze programu Ms Excel